®

VI TILBYR

 

SENSENET AS (Tidl. Topplederskap Berrefjord og Thomassen AS) er et veletablert og unikt kompetansefirma. Selskapet har spesialisert seg på å forene strategikunnskap, relevant erfaring, prosessforståelse og ny teknologi.

 

Vi utfører rådgivning, konsulenttjenester og kompetanseutvikling for bedrifter, konserner, offentlige virksomheter og kommuner.

 

Firmaet har inngående kunnskap om norske bedrifter, næringer og samfunnsliv.

 

Vi har gjennomført store prosjekter for ledende selskaper og aktører innen petroleumsvirksomheten, og hatt omfattende leveranser i tilknytning til kommunale og regionale strategi- og planprosesser.

 

Vårt selskap eier senseNet® Kunnskaps og modellbase. Den inneholder et stort utvalg prototype arbeidsmodeller for ulike typer oppdrag.

 

Dette gir oss unike muligheter til å utvikle skreddersydde løsninger tilpasset kundenes behov.

 

Vårt helhetlig perspektiv:

I ståsted samles fortid, ytre drivkrefter og ressurser til visjoner og valg om veien videre. Strategisk handling forutsetter helhetlig tenkning. Helhetlig tenkning stimulerer kreativiteten og skaper innovasjon

Styre:

- Harald Norvik (Styreformann)

- Ole Berrefjord (Nestleder)

- Svein Steen Thomassen

- Sara Milford

- Lars-Erik S. Thomassen

 

Daglig leder:

- Ole Berrefjord, partner (CV)

  Tlf 55368806

  Mob 90572228

  Epost ole@sensenet.no

Partner:

- Lars-Erik Steen Thomassen

  Mob 92047660

  Epost lasse@sensenet.no

Medarbeidere:

- Sara Milford (CV)

  Mob 95705686

  Epost sara@sensenet.no

 

- Pål Berrefjord, trainee

  Epost pb@sensenet.no

Samarbeidspartnere:

- Ole Berrefjord Rådgivning AS

- Strategy Warehouse AS

 

- Thema Consulting Group AS

- Zynk Communication & Leadership

 

- Austbø Rådgivning Hans Markus
  Gjennestad

 2016 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.