SenseNet® VERKTØY

 

Presise og inspirerende arbeidsprosesser skaper oversikt og innsikt. Kunnskap og dialog spisser oppmerksomheten og styrker fellesforståelsen. Det handler om substansledelse; være i forkant, lede an, gjennomføre - raskere og mer treffsikkert. Velg i figurene eller linkene under for mer informasjon om våre hovedløsninger:

 

SenseNet® BASIS

Grunnsmøringen i strategiarbeidet -

et sett enkle grunnleggende holde-punkter for strategisk tenkning.

MER INFO

SenseNet® Strategiarbeid ABC

Et helhetlig og enkelt verktøy som samler trådene og skaper effektive strategiprosesser - en forenklet versjon av SenseNet® EYE. MER INFO

SenseNet® Konsernstrategi

Ledelsesverktøy for å følge opp porteføljen og enhetene i foretak

og offentlige virksomheter. MER INFO

SenseNet® Global Radar

Unikt verktøy som skaper oversikt og styrker forståelsen av internasjonale

drivkrefter. MER INFO

SenseNet® EYE

Helhetlig konsept som styrker strategi-arbeidet i bedrifter og offentlige virksomheter. MER INFO

SenseNet® Samforstand

Verktøy med utgangspunkt i at sam-arbeid er en styringsform - samarbeid kan beskrives, analyseres og evalueres i et prosess perspektiv.  MER INFO

SenseNet® Norsk Radar

Kunnskapsbase som bidrar effektivt
til å spore opp og analysere norske

utviklingstrekk. MER INFO

SenseNet® Scenarier

Erfaringskompetanse og metodikk for utvikling og bruk av scenarisk viten i strategiarbeidet. MER INFO

SenseNet® Digitalisme

Samfunnet befinner seg i en trans-formasjonsetappe. Hvordan mestre overgangen til det gjennomdigitaliserte samfunnet?

MER INFO

SenseNet® Arbeidsrom

Visuelt arbeidsrom for kartlegging og drøfting av komplekse oppgaver.

MER INFO

SenseNet® Modellarkiv

Samling av over 200 visuelle og interaktive strategimodeller utviklet gjennom våre prosjekter. MER INFO

SenseNet® Regional Utvikling

Et verktøy bygd på vår inngående kunnskap fra tretti talls regionale scenario- og strategiprosjekter. Høyst aktuelt i samband med iverksettingen av kommunereformen.   MER INFO

 

 

 

SenseNet

EYE

Strategi

Tenkning

Utvikling

Verden

Utsyn

Norge

Scenario

metodikk

Regissør

Katalysator

Strategi

arbeid

Strategi-

beslutning

Sam-

handling

 

 

SenseNet

Basis

 

 

 

Strategi-

arbeid

ABC

 

 

 

 

Konsern

strategi

 

 

 

 

Samforstand

 

 

 

Digitalisme

 

 

 

Norsk

Radar

 

 

 

 

Scenarier

 

 

 

Global

Radar

 

 2018 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.