TJENESTER

 

Vi bistår ledere, ledergrupper og deres medarbeidere med analyser, dialog og prosessrådgivning. Det handler om lederskap og strategiarbeid, både innen offentlig og privat sektor.

 

Fokus for våre tjenester er behov hos den enkelte virksomhet, eller hos flere virksomheter i samarbeid. Det kan også være et enkelt prosjekt, eller knippe av prosjekter, som settes under lupen.

 

Arbeidet tilrettelegges, rigges og gjennomføres i de fleste tilfeller ved bruk av SenseNet®Arbeidsrom.

SenseNet® Hovedprodukter

Produkttype 1:

Virksomheten – Herfra og videre

 

Tjenesten tar utgangspunkt i lederskapets totalansvar for virksomheten.

 

Vi benytter hovedmodellen SenseNet®EYE for – sammen med kunden - å sette scene, anvende et helhetlig perspektiv, analysere, drøfte og trekke konklusjoner om virksomhetens situasjon, utsyn og vei videre.

 

Tjenesten kan leveres for en enkelt virksomhet, for eksempel en bedrift, en statlig virksomhet eller en kommune.

 

Den kan også tilrettelegges og gjennomføres for flere virksomheter, for eksempel i samband med bedriftssamarbeid, kommunesammenslåing, nettverk, klynger.

Produkttype 2: Kompetansebygging

 

SenseNet bidrar til å styrke kompetansen til medarbeidere innen offentlige og private virksomheter. Vi tilrettelegger, skreddersyr og gjennomfører workshops en eller to dager, for 6-8 deltakere, fra en eller flere kunder.

 

Repertoar

 

Helhetlig strategiarbeid

 - SenseNet®EYE ABC

 

Kontekstanalyse

 - To versjoner: EnergiNasjonen. Velferdsstaten.

 

Global radar

- Internasjonal situasjon i scenarisk lys

 

Norsk radar

 - Emne: Velferdsstaten

Produkttype 3:

Virksomheten – Kontekstanalyse

 

Tjenesten forankres i spørsmålet om hvordan virksomheten mestrer situasjonen og utviklingen i sine eksterne omgivelser. Spørsmålet er høyaktuelt og handler om virksomhetens tilpasningsevne i en turbulent tid.

 

Analysen og dialogen bygges på tre nøkkelord: Utsyn. Agenda. Respons. Hva fås øye på? Hva kan det bety for virksomheten? Hvordan respondere?

 

Arbeidet forankres i hovedmodellen SenseNet®EYE, men anvender i stor grad også verktøyene Global radar, Norsk radar samt våre analyser av hhv. EnergiNasjonen og Velferdsstaten.

 

Produktet kan leveres for en enkelt virksomhet, for eksempel et energiforetak, en statlig forvaltningsenhet eller en kommune. Det kan også leveres i samarbeid mellom flere virksomheter, innen klynger og i interkommunale analyser.

Produkttype 4:

Prosjekt/case – Kontekstanalyse

 

Tjenesten retter seg mot cases – det være seg et konsept, et prosjekt eller tilsvarende. Tjenesten dekker oppdragsgivers behov for å analysere den ytre konteksten caset befinner seg i, og drøfte hvordan caset matcher denne konteksten.

 

Tjenesten følger mye den samme arbeidsmåten som produkt 3. Nøkkelordene er Utsyn. Agenda. Respons. Hvordan tolkes konteksten? Hvilke konsekvenser kan utviklingen i konteksten betyr for caset? Hvordan influerer disse på situasjonen og den videre utviklingen for caset?

 

Arbeidet forankres i hovedmodellen SenseNet®EYE, men anvender i stor grad også verktøyene Global radar, Norsk radar samt SenseNet’s bakgrunnsanalyser om EnergiNasjonen og Velferdsstaten.

 2018 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.