senseNet®EYE - MODELLBIBLIOTEK

 

Vi har over en periode på mer enn 15 år utviklet visuelle og interaktive strategimodeller og verktøy til bruk i våre prosjekter. Vi har nå samlet disse i et omfattende modellbibliotek. Det består av over 200 modeller knyttet til strategi og ledelse, samfunnsutvikling og scenarioutvikling. Mange av modellene er videre knyttet til energi og petroleum.

 

senseNet®EYE er linket direkte opp til en stor andel av disse. For hvert deltema inne i senseNet®EYE verktøyet, har vi samlet de modeller som er aktuelle her. Fasilitator kan fra hvert deltema hente frem en liste over aktuelle modeller og herfra gå direkte inn i hver av disse.

 

Noen av modellene er enkle, men svært nyttige figurer som benyttes for å illustrere et viktig poeng. Andre er omfattende verktøy, som i tillegg til å være viktige komponenter i senseNet® systemet, også er viktige frittstående verktøy.

senseNet®

senseNet®

 2018 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.