SenseNet® KJERNEKOMPETANSE

 

Vår kjernekompetanse er, kort fortalt, satt sammen av disse komponentene:

Helhetlig tenkemåte, erfaring, kunnskap, hovedmodell, verktøy og arbeidsform.

SenseNet® - En helhetlig tenkemåte

 

 • Den er langsiktig - og kortsiktig: Hvert steg krever tanker om de neste stegene.

 • Den er bred – og dyp: Det større bildet styrker forståelsen for detaljene.

 • Den er utadvendt - og innadvendt: Egne krefter matches mot de eksterne.

 

 

 

VÅR HOVEDMODELL: SenseNet® EYE

 

senseNet®EYE er et omfattende verktøy som effektiviserer strategiarbeidet:

 

 • Det visualiserer virksomhetens strategiske univers
 • Det gir overblikk og evne til å spore opp viktige detaljer
 • Det skaper innsikt i sammenhenger og evne til å trekke tråder
 • Det styrker fellesforståelsen og beslutningsevnen i lederteam og blant medarbeidere
 • Det øker handlekraften og gjennomføringsevnen i virksomheten

 

Les mer om SenseNet® EYE her

VÅRE VERKTØY

 

Dialog skaper oversikt og innsikt. Ved bruk av hensiktsmessige verktøy spisses oppmerksom-heten. Gjennom analyser og gode arbeids-prosesser styrkes fellesforståelsen og treff-sikkerheten. Samforstand skaper samhandling.

 

Fra vårt omfattende modellarkiv; våre viktigste modeller og verktøy:

 

Samlet utgjør de en unik verktøykasse for lederskap og strategiarbeid:

 • SenseNet® EYE
 • SenseNet® Basis
 • SenseNet® EYE ABC
 • SenseNet® Global Radar
 • SenseNet® Norsk Radar
 • SenseNet® Scenarier
 • SenseNet® Konsernstrategi
 • SenseNet® Samforstand
 • SenseNet® Digitalisme
 • SenseNet® Modellarkiv/200

 

Du kan lese mer om våre verktøy her

VÅR ARBEIDSFORM

 

SenseNet®Arbeidsrom er utviklet for å styrke analysearbeidet og stimulere dialogen med kundene. Det er en unik fasilitet, der vi har satt sammen hardware og utviklet software til meget fleksible og interaktive løsninger.

 

Rommet tilpasses, rigges og anvendes i alle våre tjenester. Fleksibiliteten åpner for at rommet også kan anvendes for alle formål der oppgaven er å belyse, analysere og ha dialog om rimelig komplekse problemstillinger.

 2018 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.