CV for Ole Berrefjord

Født: 1948

 

Utdannelse

 

1968 - 1972: Siviløkonom, NHH.

1974:           Off.adm v/UiB, Mellomfag

 

Arbeidserfaring

 

1997 -           Partner i Berrefjord & Thomassen AS

1996 - 1997: Seniorforsker ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)

                     ved Norges Handelshøyskole

1994 - 1996: Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole

1990 - 1994: Statssekretær, Statsministerens kontor, hovedområder: næringspolitiske

                      saker, internasjonal økonomi

1985 - 1990: Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole - Institutt for foretaksøkonomi.

                     Fagfelt: Strategi, nyetableringer.

1986 - 1987: Deltaker i prosjektgruppen Scenarier 2000

1981 - 1985: Forsker ved Industriøkonomisk Institutt, Bergen.

                     Forskningsområder: norsk oljepolitikk, petroleumsøkonomi, nasjonaløkonomi.

1980 - 1981: Stipendiat, Lederopplæringsrådet

1972 - 1981: Maktutredningen, sekretariatleder, samt forskning om økonomiske

                     grupperinger, storforetak.

 

 

Styreverv innehatt etter 1997:

 

Styremedlem Asplan Viak Bergen AS

Styremedlem Helse Bergen

Styremedlem Umoe AS

Nestleder Den Nationale Scene, Bergen

Styremedlem G.C.Rieber Eiendom AS

Styremedlem Soria Moria AS

 

Berrefjord har publisert flere bøker, artikler og vært leder for en rekke større forsknings- og utredningsprosjekter.

 

 

(English version)

 2018 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.