Lederes hverdag er oppstykket og travel. Samtidig ser ledere et sterkt behov for å løfte blikket. De ønsker å se det større bildet, og å få øye på de viktige detaljene.

 

Det handler om å se for seg hva som kan skje, og om å gjennomføre det som skal skje.

 

I denne virkeligheten er strategisk oppmerksomhet en kritisk faktor, og strategiarbeid et avgjørende håndverk.

 

SenseNet retter seg mot dette håndverket.

 

Vi er et veletablert kompetansefirma som har spesialisert seg på å forene kunnskap, erfaring, prosessforståelse og ny teknologi.

 

Siden etableringen i 1997 har selskapet bidratt til omfattende scenario- og strategiprosesser innen norsk næringsliv og offentlig sektor.

 

Her kan du lese mer om oss, våre tjenester, vår kjernekompetanse, og våre verktøy.

SenseNet®

 

Det handler om å SE

Det Større Endringsbildet.

 

Spore sammenhenger

Handle sammenhengende

"To foresee and prepare

for present and future

needs and opportunities"

Det handler om

lederskap og strategiarbeid

 

Vi bistår ledere

og deres medarbeidere

 2018 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.