®

 

Lederes hverdag er oppstykket og travel. Samtidig ser ledere et sterkt behov for å løfte blikket. De ønsker å se det større bildet, og å få øye på de viktige detaljene. Det handler om å se for seg hva som kan skje, og om å gjennomføre det som skal skje.

 

I denne virkeligheten er strategisk oppmerksomhet en kritisk faktor, og strategiarbeid et avgjørende håndverk. senseNet retter seg mot dette håndverket.

 

Vi er et veletablert kompetansefirma som har spesialisert seg på å forene kunnskap, erfaring, prosessforståelse og ny teknologi. Siden etableringen i 1997 har selskapet bidratt til omfattende scenario- og strategiprosesser innen norsk næringsliv og offentlig sektor. Her kan du lese mer om oss og våre verktøy.

SenseNet®

 

Det handler om

å SE det

 

Spore sammenhenger

Handle sammenhengende

"To foresee and prepare

for future needs

and opportunities"

 2016 © SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS.

senseNet®

senseNet®

Bruk nettbrett i liggende retning for best lesbarhet